Országos diákolimpia

2013.02.25 09:13

 

2012/2013. TANÉVI 

I., II., III., IV. és V-VI. KORCSOPORTOS 

 „B” és "A" KATEGÓRIÁS 

ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJE

 

1. Az országos döntő rendezője: a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség
megbízásából Budapesti Diáksport Szövetség.
2. Az országos döntő ideje:
• 2013. március 01. (péntek): V-VI. korcsoport "B" és "A" kategória
• 2013. március 02. (szombat): III. "B" és "A" kategória és IV. korcsoport "B" kategória
• 2011. március 03. (vasárnap): I., és II. korcsoport, IV. korcsoport "A" kategória
3. Az országos döntő helye: Komjádi Béla Sportuszoda (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.)
4. Időmérés: gépi
5. A verseny időrendje:
Ünnepélyes megnyitó: 2013. március 01. (péntek) 11.00 (megyénként és korcsoportonként 2-2
tanuló részvételét kérjük).
2013. március 01. (péntek)
V-VI. kcs. jelentkezés, igazolás 10.00-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint
„B” és „A” bemelegítés 10.30-tól „B” kategória, 13.00-tól „A” kategória
kezdési idő 11.30 óra „B” kategória, 13.30 óra „A” kategória
várható befejezés 15.00 óra
2013. március 02. (szombat)
III. kcs. jelentkezés, igazolás 8.45-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint
„B” és „A” bemelegítés 09.30-tól „B” kategória, 11.45-től „A” kategória
kezdési idő 10.15 óra
várható befejezés 13.45 óra
IV. kcs. jelentkezés, igazolás 10.30-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint
„B” bemelegítés 13.45-től
kezdési idő 14.15 óra
várható befejezés 15.45 óra
2013. március 03. (vasárnap)
I. kcs. jelentkezés, igazolás 09.15-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint
bemelegítés 10.00
kezdési idő 10.50
várható befejezés 12.30
II. kcs. jelentkezés, igazolás 10.30-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint
bemelegítés 12.30
kezdési idő 13.00
várható befejezés 14.30
IV. kcs. jelentkezés, igazolás 13.00-tól az Általános szabályok 6. pontja szerint
„A” bemelegítés 14.30
kezdési idő 15.00
várható befejezés 16.30
6. A versenybíróság
• elnöke:
• elnökhelyettese: Sass Katalin (Budapesti Úszó Szövetség) 7. A verseny résztvevői:
• Az "Általános szabályok" 4., 5. pontja szerint
Az országos döntő résztvevői:
• I. kcs-ban: a megyei döntők I. és Budapest I-III. helyezett egyéni versenyzői, II., III., IV., V-VI.
kcs-ban: a megyei döntők I. és Budapest I-III. helyezett egyéni versenyzői és váltócsapatai. 
• Egy versenyző egy kategóriában indulhat.
• Az I. kcs-ban egy versenyző maximum két számban indulhat.
• A II., III., IV. és az V-VI. korcsoportban az országos döntőn egy versenyző két egyéni és a
váltószámban indulhat.
"B" kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik
- 2010. augusztus 01. óta az úszás valamennyi szakága (úszás, műugrás, műúszás, hosszútáv-
úszás), vízilabda, uszonyos- és búvárúszás, öttusa és triatlon sportágakban érvényes
versenyengedéllyel nem rendelkeznek, valamint - a Magyar Úszó Szövetség 2012., 2013. évi
korosztályos ranglistáin nem szerepelnek.
• Kizárólag azok az egyéni versenyzők, és iskolaváltó csapatok, akik, ill. amelyek eredményüket a
megyei/budapesti diákolimpiai döntőn érték el.
• A megyei I. / budapesti I., II., ill. III. helyezettek visszalépése esetén - melyről az MDSZ OK-t
írásban kell tájékoztatni - az érintett megyei II. / budapesti IV. helyezett egyéni versenyzők és
váltók kerülnek meghívásra.
• A fentieken kívül további meghívásra nincs lehetőség.
• Amennyiben a Rendezők megállapítják (tudomásukra jut) - akár utólag is -, hogy a
megyei/budapesti döntőn, ill. az országos döntőn a versenyző(k), a váltócsapat(ok) jogtalanul
szerepelt(ek), az eredményüket megsemmisítik, ill. az érintettek egy évre automatikusan
kizárják magukat a következő tanévi úszó diákolimpiai versenyekről.
"A" kategóriában:
- Amennyiben a megyei/budapesti döntők nem kerülnek megrendezésre, úgy a Magyar Úszó
Szövetség hivatalos ranglista eredményei alapján kerülnek meghívásra az adott megyéből a
legjobb idővel, és Budapestről az első három legjobb idővel rendelkező tanulók.
- Amennyiben a megyei/budapesti döntők megrendezésre kerülnek, de annak időpontjában a
tanuló(k) szakszövetségi eseményen - nemzetközi verseny, hivatalos edzőtábor - szerepelt(ek), és
hivatalosan ezt a MÚSZ igazolta, akkor mentesül(nek) a megyei/budapesti versenyen való
részvételről.
- Mindkét esetben az elektronikus nevezési lapot faxon, vagy szkennelve, e-mailen el kell juttatni
az MDSZ OK-hoz (lásd a nevezési határidőket), melyen fel kell tüntetni a meghívás alapjául
szolgáló eredmény teljesítésének helyét, idejét és az elért eredményt.
8. Igazolás: az „Általános szabályok” 6. pontja szerint.
• Egységes igazolás: szabályosan, a hatályban lévő Kormányrendelet alapján kiadott
diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén az oktatási intézmény igazgatója által
kiállított és lepecsételt, fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolással),
• az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott,
egyéni, vagy csapat nevezési lappal.
• A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi igazolásnak kell szerepelnie. Orvosi
igazolásként elfogadható az MDSZ által kiadott "orvosi igazolás" kártya is, mely kiválthatja a
nevezési lapon szereplő igazolást.
• Az V., VI. korcsoportban személyi azonosító, vagy útlevél megléte kötelező.
• Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az
iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni, mellyel bizonyítja az
intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat. 
• A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág
versenyén!
7• Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges
dokumentumokkal rendelkezzenek! 
• A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJkártyájukat, vagy annak másolatát.
• Az országos döntőkön a csapatok tanárral, pedagógussal, vagy csapatvezetővel kötelesek
megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola
igazgatója által írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a
csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen
nem jogosult részt venni.
• A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt az igazoló bizottság feladata és
kötelessége.
• Igazolás helyszíne: Komjádi Béla Sportuszoda aulája. Kérjük,
fokozottan figyeljék a tájékoztató kiírásokat. 
• A versenyzők és minden versenyzővel maximum egy hivatalos kísérő
belépése díjtalan. További kísérők belépésének díja: 600 Ft/fő. 
9. Díjazás: Az I-III. helyezett versenyzők érem, az I-VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. Az
országos döntőn I. helyezett versenyző és váltótagok elnyerik a „Magyarország Diákolimpia
bajnoka” címet.
10. Költségek: az „Általános szabályok” 8. pontja szerint.
• Az országos döntő rendezési költségeit az adott kategóriáért felelős szövetség biztosítja. (A „B”
kategóriát a Magyar Diáksport Szövetség, az „A” kategóriát a Magyar Úszó Szövetség.)
• A díjazási és a szállásköltségeket (péntek éjszakára a III. korcsoportos versenyzőknek, szombat
éjszakára az I. korcsoportos versenyzőknek előzetes megrendelés alapján) a Magyar Diáksport
Szövetség biztosítja. 
• Az utazási, étkezési és egyéb költségeket a résztvevők viselik. 
11. Egyebek: 
• A versenyen az I. és II. korcsoportban, továbbá a "B" kategóriánál a két rajtszabályt, az "A"
kategóriánál az egy rajtszabályt alkalmazzuk.
• A versenyen a versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot.
• A Magyar Úszó Szövetség szabályai érvényesek minden szakmai kérdésben.
• Az "A" kategória versenyeire a MÚSZ versenyrendezési engedélyét - a MÚSZ ranglistába kerülés
érdekében - az MDSZ Úszás Munkabizottság megkéri!
• A résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik elhagyásáért, balesetekért és egyéb károkért
felelősséget nem vállalunk. 
• SZÁLLÁSLEHETŐSÉG – 2013. március 1. (péntek) éjszakára a III. korcsoportos
versenyzőknek, 2013. március 2. (szombat) éjszakára az I. korcsoportos versenyzőknek
előzetes megrendelés alapján)
Bp. XIV. ker. Mogyoródi úti Diákszállók (lásd 1. sz TÉRKÉP melléklet)
Kérjük a csapatvezetőket, iskolákat, hogy a szállás megrendelőt 2013. február 25. hétfő (12.00
óráig) e-mailben küldjék el a Budapesti Diáksport Szövetséghez. (ld. mellékelt Megrendelő).
Határidőn túl beérkező megrendelést nem áll módunkban elfogatni. Az elfogadott
megrendelésről e-mailben visszaigazolást küldünk. 
Eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!